Ubytování u Ředinů

KAM V OKOLÍ


Dolní Věstonice

Dolní Věstonice - pohled z Pálavy

Dolní Věstonice - pohled z Pálavy

Hrad Děvičky

Hrad Děvičky

Kalendář věků

Kalendář věků

Venuše

Věstonická Venuše

Náměstí s kostelem Archanděla Michaela

Náměstí s kostelem Archanděla Michaela

Sousoší panny Marie

Sousoší pany Marie

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého a stará radnice, dnes museum

Vinný sklep u Ředinů

Vinařství

Obec je branou do chráněné oblasti a biosférické rezervace Pálava. Přímo nad obcí se tyčí zřícenina hradu Děvičky a nejvyšší vrch Pálavy Děvín.

Hrad byl postaven kolem roku 1222 na ochranu brodu přes řeku Dyji a zemské cesty, která vedla z Rakouska podoba zříceniny je v podstatě gotická ze 14. století s pozdějšími stavebními úpravami ze 16. a 17. století. V 15. století došlo k rozvoji palných zbraní a bylo potřeba chránit vlastní palác vzdálením případného útočníka. Proto ve druhé polovině 16. století byla vybudována mohutná dělová baša bránící přímé palbě na hradní komplex. Při švédském vpádu na Moravu, v dubnu 1645, obsadila hrad Děvičky na celý rok švédská posádka. Po jejím odchodu byl hrad natolik zničen, že hrozilo jeho zřícení. Od té doby již nebyl opravován a pomalu chátral.

Na východním okraji obce se nalézá významná geologická lokalita Kalendář věků a místo významných archeologických nálezů. V obci můžete navštívit Archeologické muzeum, kde lze obdivovat unikátní ukázky zdejších nálezů. Lovci mamutů žili podle dochovaných archeologických nálezů před více než 25 tisíci lety přímo na úpatí Pálavy na území dnešní chráněné biosférické rezervace UNESCO. Archeologický výzkum zahájil brněnský badatel profesor Karel Absolon již v roce 1924. Zanedlouho zde učinil nález světového významu, který jihomoravskou ves proslavil po celém světě. V roce 1925 byla na poli rolníka Hebauera objevena Věstonická Venuše. Další nálezy mamutích koster a klů, keramiky, předmětů denní potřeby, hrobů a obydlí pomáhají archeologům poznávat život, kulturu a zvyky lovců mamutů. Archeologické výzkumy zde probíhají dodnes a přímo v obci byla vybudována archeologická stanice AV ČR. V archeologické expozici mohou návštěvníci obdivovat unikátní ukázky zdejších nálezů nejstarší keramiky a textilií, model pravěkého sídliště, trojhrob, četné pazourkové nástroje a také původní plány profesora Absolona s vyznačením přesného místa nálezu Věstonické Venuše. Stylizované ženské plastiky, drobné sošky zvířat i lidí z pálené hlíny, náhrdelníky z lastur a zvířecích zubů, knoflíčky z mamutoviny, čelenky a mnohé další ozdobné předměty a šperky mohou návštěvníci obdivovat v části expozice věnované tvořivosti lovců mamutů. Ke světovým unikátům, které jsou zde k vidění, patří přesná kopie sošky Věstonické venuše z vypálené hlíny, jediný dochovaný portrét ženy na světě, a maska z mamutoviny.

K zajímavým architektonickým památkám obce patří Kostel Archanděla Michaela. Raně gotická část kostela s věží je připomínána již v roce 1389. Dochovaný kostelní zvon z 16. století na svém vnějším plášti nese česky napsané poselství přibližně tohoto znění: "Ke cti a chvále Pánu Bohu a Trojici svaté Léta Syna božího 1545." Autorem bohaté vnitřní výzdoby kostela byl dvorní sochař Ditrichštejnů, Ingnác Lengelacher, který vytvořil i sousoší sv. Luitgardy a sousoší sv. Panny Marie Pomocné umístěné východně od kostela.

Mezi památkové objekty v obci náleží také budova bývalé radnice ze 16. století v niž je v současné době umístněna archeologická expozice. Za pozornost stojí také hradiště Vysoká zahrada se zbytky základů kostelíka z 13. století s mohutnými valy, dosahujícími až šestimetrové výšky, a dalšími obytnými a hospodářskými objekty.

Téměř celou východní část obce tvoří Sklepní ulice s původními i nově vybudovanými vinnými sklepy. Vinařství má v obci tisíciletou tradici a na úpatí Pálavy se na znamenitých vinařských tratích s vápenitou půdou a jedinečným mikroklimatem rodí vynikající vína typických odrůd Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Neuburg, Sauvignon či Pálava nebo z modrých odrůd Svatovavřinecké, Frankovka či Portugal. Habánské náměstí (Husí plácek) v Dolních Věstonicích patří k největším zvláštnostem mikulovské vinařské oblasti. Habánské vinné sklepy zde tvoří celé náměstíčko. Sklepy byly kdysi propojeny chodbou, kterou údajně projel i naložený vůz.

Lednice

Lednice

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V průběhu staletí prošlo toto významné pohraniční městečko celou řadou přeměn. Jeho převzetí Lichtenštejny a blízkost jejich hlavního sídelního města Valtic vedly k úzkému propojení osudů obou panství. Stará cesta z Valtic do Lednice byla v roce 1715 přebudována v nádhernou alej. Lichtenštejnové z místního pohraničního hradu po polovině 16. století postupně vybudovali honosné renesanční sídlo.

Valtice

Valtice

Valtice je město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 9 km jihozápadně od Břeclavi. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna. Město bylo kolonizováno ve 12. století pasovskými biskupy. Od roku 1391 až do roku 1945 bylo v majetku rodu Lichtenštejnů, kteří areál města a jeho okolí spolu s městem Lednice přetvořili v jedinečný krajinný komplex evropského významu.

Břeclav

Břeclav

Břeclav (německy Lundenburg) je okresní město v Jihomoravském kraji, 52 km jihovýchodně od Brna na řece Dyji, poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem. Má rozlohu 77,11 km2 a v roce 2011 zde žilo cca 25 tisíc obyvatel. Břeclav je důležitou železniční křižovatkou.

Pálava

Pálava

Mikulov

Mikulov

Cykloturistika

Cykloturistika

Rybaření

Rybaření

Koupání a vodní sporty

Koupání a vodní sporty


 

Copyright (c) 2002 - 2016, J&G, e-mail: j.redina@seznam.cz